• Miljöåtervinning

miljöstation för återvinning
 

FF Norden har sett behovet av att omhänderta kasserade nät av olika slag. Genom ett projekt i flera steg återtar vi uttjänta nät för återvinning. 
 

På vår hemsida www.ffnorden.se kan ni läsa mer om återvinning och om vår trålverkstad.
Uttjänta nät och trålar samlas in, återvinns, får ett nytt liv och miljön skonas.

har ni frågor angående återvinning?