Fiske­redskap

Invid Nya hamnen på Smögen ligger Smögens Näts rymliga anläggning. Fiskebåtarna kan lägga till precis utanför dörrarna för snabb och enkel hantering och service. I vår 450 kvm stora trålverkstad sker såväl nyproduktion som all reparation och anpassning av befintliga redskap.

En stor del av hantverket är detsamma som när trålbinderiet grundades för mer än 80 år sedan. Numera utvecklar vi även selektiva redskap för ett hållbart fiske med fokus på hav och bestånd i balans.

Våra största produkter är trålar för bland annat räk- och kräftfiske. De senaste åren har vi sett ökad orderingång av bottengarn/ryssjor för gös, ål och lax.

Trålar

Våra största produkter är trålar för bland annat räk- och kräftfiske. I vår trålverkstad finns utrymme för tillverkning av stora redskap ämnade för det kustnära fisket. Vi tillverkar även trålar för siklöja och snurrevad.

Vår ambition är att använda återbrukat material i så hög utsträckning det går.

En tidigare tillverkad trål repareras och justeras i trålverkstaden.
Nytillverkning av trål. Här binds rulleställ.
Detalj från ristens ram på trål
Maskor i olika storlekar med olika funktioner.
Båtarna lägger till precis utanför trålverkstaden.
Smögen-rist till trål
En ny trål färdig för leverans till kund.
En trål av det längre slaget - närmare 50 meter.
previous arrow
next arrow
 
En tidigare tillverkad trål repareras och justeras i trålverkstaden.
Nytillverkning av trål. Här binds rulleställ.
Detalj från ristens ram på trål
Maskor i olika storlekar med olika funktioner.
Båtarna lägger till precis utanför trålverkstaden.
Smögen-rist till trål
En ny trål färdig för leverans till kund.
En trål av det längre slaget - närmare 50 meter.
previous arrow
next arrow

Ryssjor och bottengarn

De senaste åren har vi sett ökad orderingång av bottengarn/ryssjor för bland annat gös, ål och lax. Vi tillverkar även laxfällor.

Garnet till en ny ryssja måttas upp.
Peter binder ihop den blivande ryssjan.
Hantverket är det samma som för hundra år sedan.
Nu binds garnet på ryssjans ringar.
Ett utrymmeskrävande arbete.
Ryssjan är nu klar att levereras till kund.
Till vissa detaljer krävs industriell symaskin.
Sixten bödar garn.
previous arrow
next arrow
 
Garnet till en ny ryssja måttas upp.
Peter binder ihop den blivande ryssjan.
Hantverket är det samma som för hundra år sedan.
Nu binds garnet på ryssjans ringar.
Ett utrymmeskrävande arbete.
Ryssjan är nu klar att levereras till kund.
Till vissa detaljer krävs industriell symaskin.
Sixten bödar garn.
previous arrow
next arrow

Tross och wire

Tross
Finns i marknadens alla dimensioner i Polyeten, Nylon och Dyneema m fl.

Wire
Vi saluför rostfri och galvaniserad wire, 3–40mm, även rotationsfri.

Kombinationslinor
Finns som galvaniserade eller rostfria, 8–30mm.

Splitsning
Utförs på tross, wire och kombinationslinor. Vid behov förses även splitsningen med en kaus.

Presslås
Vi har klassade pressverktyg för presslås.

Kombinationslina
Splitsad wire med kaus och presslås (talurit).
Klassade pressar för presslås.
Wire på rulle
Splitsning av wire är ett hantverk som kräver hårda nypor.
Vid behov förstärks ned splitsade öglan med en kaus.
Vi splitsar i både tross, kombilina och wire.
Trossar i alla dimensioner splitsas i trålverkstaden.
previous arrow
next arrow
 
Kombinationslina
Splitsad wire med kaus och presslås (talurit).
Klassade pressar för presslås.
Wire på rulle
Splitsning av wire är ett hantverk som kräver hårda nypor.
Vid behov förstärks ned splitsade öglan med en kaus.
Vi splitsar i både tross, kombilina och wire.
Trossar i alla dimensioner splitsas i trålverkstaden.
previous arrow
next arrow

Övriga produkter

Kätting, block och schackel i alla tillgängliga dimensioner, både rostfri och galvaniserad. Våra CE-märkta kättingar är klassade för lyft.

Ett urval av våra rostfria produkter.
Kättingar i alla dimensioner.
Schackel i olka modeller och storlekar.
Block av olika modeller och dimensioner.
Fångstkorgar
previous arrow
next arrow
 
Ett urval av våra rostfria produkter.
Kättingar i alla dimensioner.
Schackel i olka modeller och storlekar.
Block av olika modeller och dimensioner.
Fångstkorgar
previous arrow
next arrow