Fiske­redskap, målnät och marin ut­veckling

Fiskareföreningen Norden är en fiskareägd förening på Smögen som varit verksam sedan 1937 inom framför allt fiskets tjänst. Idag är vi det största av de få kvarvarande trålbinderierna i Sverige. I takt med att fisket ändras och minskar så har vi anpassat verksamheten till de nya marina förutsättningarna. På vår anläggnings övre plan har vi primärt tillverkning av sport- och skyddsnät.

Sedan 2022 har vi valt att låta namnet Smögens Nät fronta hela vår verksamhet. Då blir det tydligt att vi är ett gemensamt företag som ägnar oss åt Fiskeredskap och Sport- och skyddsnät.

Utöver dessa områden är Fiskareföreningen Norden ett marint utvecklingscenter som samarbetar med myndigheter och forskare för ett hållbart fiske, och ett rent hav.

Kontakt

Hör av dig om du har några frågor eller vill veta mer om vår verksamhet och våra olika projekt.

Fiskeredskap och marin utveckling: 0523-379 98
Sport- och skyddsnät: 0523-300 58
info@smogensnat.se