marin-atervinning
Plast-atervinning
Marin-atervinning-testbadd
Utveckling av maskor
Norden-marint-avfall
previous arrow
next arrow

Marin utveckling

Fiskareföreningen Norden är ägarkooperativet som ligger bakom Smögens Nät. Det är också Fiskareföreningen Norden som står bakom det tredje verksamhetsområdet: Marin utveckling.

Vi brinner för att bibehålla ett rent hav. Havet är ju själva källan till livet på denna planet. Hållbarhetstanken visar sig i ett flertal samarbetsprojekt som vi är högst delaktiga i.

Fångst­redskap

Vi arbetar i nära samarbete med de marina forskningsstationerna och laboratorierna i Bohuslän samt myndigheter som Hav och vatten och Jordbruksverket. Att utveckla fångstredskap för ett hållbart fiske är något vi värderar högt. Vi tar även fram specialtillverkade fångstredskap för forskningsstationerna.

Trålar för marin forskning med utveckling av maskor.
Smögen-risten – selekterar bort fisk från räktrålarna
previous arrow
next arrow
 
Trålar för marin forskning med utveckling av maskor.
Smögen-risten – selekterar bort fisk från räktrålarna
previous arrow
next arrow

Fiske­returen

Lämna in era gamla fiskeredskap och ge dem nytt liv genom Fiskereturen!

Vi har en mindre lastbil som kör turer längs med kusternas fiskelägen och hämtar upp materialet. Efter insamling går de uttjänta fiskeredskapen till återvinning eller destruktion.

I detta projekt jobbar vi tillsammans med Båtskroten, Sotenäs kommun och Håll Sverige Rent för att upprätta ett nationellt system för insamling. Projektet stöds av Havs & vattenmyndigheten.

Uttjänt marin plast samlas in med vår lastbil.
gamla redskap får nytt liv.
previous arrow
next arrow
 
Uttjänt marin plast samlas in med vår lastbil.
gamla redskap får nytt liv.
previous arrow
next arrow

Sotenäs marina åter­vinnings­central

Vi har sett behovet av att omhänderta kasserade nät, fiskeredskap och plaster av olika slag. Genom olika projekt utvecklas nu ett marint återvinningssystem som vi varit med och initierat.

Sotenäs marina återvinningscentral är ett samarbete med Sotenäs kommun & Sotenäs Symbioscentrum. Hit kommer fiskereturens lastbil. De olika plasterna och metallerna separeras i anläggningen norr om Kungshamn. Här finns även en testbädd för att finna nya användningsområden för den återvunna plasten.

På Sotenäs marina återvinningscentral tas marin plast tillvara.
Sorterade och uttjänta nät flisas ner i denna maskin.
Plasten går från gamla nät till nya produkter i testbädden.
previous arrow
next arrow
 
På Sotenäs marina återvinningscentral tas marin plast tillvara.
Sorterade och uttjänta nät flisas ner i denna maskin.
Plasten går från gamla nät till nya produkter i testbädden.
previous arrow
next arrow

Powerdoors

Mjuka trålbord är en ny teknisk lösning som ska kunna ersätta traditionella trålbord i metall. Dagens trålbord är tunga och bränslekrävande att dra efter en fiskebåt. Projektet ska utvecklas vidare för att nå stora miljövinster. Modellen ser ut som en kite-vinge i mjuk textil och fästs på redskapet. Med hjälp av linor kan man sedan styra vingen.
3D-modell av en Powerdoor-vinge
Utvecklare och producenter diskuterar en prototyp.
previous arrow
next arrow
 
3D-modell av en Powerdoor-vinge
Utvecklare och producenter diskuterar en prototyp.
previous arrow
next arrow

SeaMe

När ett fiskeredskap förloras i havet är det ofta svårt att återfinna. Förlorade redskap skräpar ner haven och kan fortsätta fiska i många år efter det att de tappats bort. CMAR har tagit fram en produkt som hjälper till att lokalisera och bärga förlorade fiskeredskap. CMAR, Fiskareföreningen Norden och Sotenäs kommun arbetar nu med att testa och anpassa lösningen till olika redskap.

SeaMe består av en kapsel med en uppblåsbar markeringsboj. Om inte redskapet ihop med kapseln kommit upp till havsytan efter en förutbestämd tid utlöses den och bojen blir synlig. Lösningen möjliggör
enkel bärgning av de flesta objekt oavsett storlek och vikt. Befintliga fiskeredskap kan nu ingå i ett cirkulärt kretslopp och komma tillbaks till sin ägare om de förlorats.

En utlöst SeaMe-boj.
SeaMe-kapseln fäst på fiskeredskap.
previous arrow
next arrow
 
En utlöst SeaMe-boj.
SeaMe-kapseln fäst på fiskeredskap.
previous arrow
next arrow

Design för cirku­lära fiske­redskap

Havs- och vatten­myndigheten fick 2022 ett regerings­uppdrag att samla in och åter­vinna fiske­redskap och fritids­båtar. Projektet har även lett till material­utveckling, cirkulär utformning samt innovativa, nya och förbättrade märkningslösningar av fiskeredskap.

Under projekttiden har Smögens nät utvecklat en ny räktrål tillsammans med Chalmers industriteknik och Sotenäs kommun. Trålen har visat sig ge lika god fångst som gamla modeller men ge betydligt minskad bränsleförbrukning. Samtidigt är den mer skonsam mot hav och botten. Trålen är även uppbyggd i olika sektioner som gör den lättare att återvinna i slutändan.

Projektet avslutas i december 2023. Därefter ska testerna utvärderas.