Rent hav

Vi har sett behovet av att omhänderta kasserade nät, fiskeredskap och plaster av olika slag. Genom olika projekt utvecklas nu ett marint återvinningssystem som vi varit med och initierat.

Fiskereturen är ett projekt för insamlande av kasserade marina redskap och plaster. Vi har en mindre lastbil som kör turer längs med kusternas fiskelägen och hämtar upp materialet.

Sotenäs marina återvinningscentral är ett samarbete med Sotenäs Kommun & Sotenäs Symbioscentrum. Hit kommer fiskereturens lastbil. De olika plasterna och metallerna separeras i anläggningen norr om Kungshamn. Här finns även en testbädd för att finna nya användningsområden för den återvunna plasten.

En tidigare tillverkad trål repareras och justeras i trålverkstaden.
Nytillverkning av trål. Här binds rulleställ.
Detalj från ristens ram på trål
Maskor i olika storlekar med olika funktioner.
Båtarna lägger till precis utanför trålverkstaden.
Smögen-rist till trål
En ny trål färdig för leverans till kund.
En trål av det längre slaget - närmare 50 meter.
previous arrow
next arrow
 
En tidigare tillverkad trål repareras och justeras i trålverkstaden.
Nytillverkning av trål. Här binds rulleställ.
Detalj från ristens ram på trål
Maskor i olika storlekar med olika funktioner.
Båtarna lägger till precis utanför trålverkstaden.
Smögen-rist till trål
En ny trål färdig för leverans till kund.
En trål av det längre slaget - närmare 50 meter.
previous arrow
next arrow